Beskid Sądecki

Stary Sącz ściśle się łączy z osobą świętej Kingi (1234-1292). Stary Sącz powstał co prawda nieco
wcześniej, być może za czasów Bolesława Chrobrego, ale pierwszą zanotowaną datą jest
rok 1257. Wtedy to książę Bolesław Wstydliwy przekazał na własność żonie, księżnie
Kindze Ziemię Sądecką. Drugą ważną datą dla tego miasta jest rok 1280, w którym Kinga
ufundowała dwa klasztory: klarysek i franciszkanów. Prawie równocześnie, o w 1285 roku
rozpoczęła się budowa kościoła Trójcy Przenajświętszej, który konsekrowano w 1332
roku. Liczne pożary sprawiły, że był on wielokrotnie remontowany i przebudowywany.
Zachował jednak charakter budowli gotyckiej o czym świadczy bryła świątyni oraz żebrowo-
krzyżowe sklepienie prezbiterium i kaplicy pod krzyżem. Pierwszym aktem zmierzającym
do wyniesienia na ołtarze fundatorki klasztoru w Starym Sączu było zebranie opisów 21
cudów zdziałanych przez Boga za wstawiennictwem Kingi. Cuda te zostały spisane w latach
1307-1312, a więc niespełna dwadzieścia lat po śmierci Kingi. Krótkie i zwięzłe opisy cudów
zostały sporządzone na podstawie zapisków klasztornych i zatytułowane: "Miracula Sanctae
Kyngae". Dzieło to powstało w r. 1329.

- Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny, założony w 1969 roku obecnie prezentuje ponad
60 obiektów drewnianego budownictwa ludowego grup etnograficznych zamieszkujących
Sądecczyznę: Lachów, Górali, Pogórzan i Łemków. Skansen podzielony aktualnie jest na
sektory Pogórzan, Górali Lachów i Łemków, a obiekty zebrane w skansenie pochodzą z całej
Sądecczyzny. Stoją tam 4 kościoły 3 wyznań.

- Krynica Górska - Pijalnia Główna znajduje się w centrum tuż przy Deptaku.
Wcześniej w tym miejscu była pijalnia zaprojektowana przez Feliksa Księżarskiego.
Wybudowano ją nad "Zdrojem Głównym" w roku 1869 a rozebrano 1969. Nowa
pijalnia została udostępniona dla kuracjuszy w 1971 r. Stare Łazienki Mineralne
pochodzą z lat 1863-66 i są jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Krynicy.
Obok nich znajduje się Pijalnia Główna z 1971 roku. Można się tam napić wody ze
zdrojów: "Głównego", "Jana", "Józefa", "Tadeusza", "Zubera" i "Słotwinki". Ponadto
wewnątrz jest sala koncertowa i ogród zimowy. Naprzeciw stoi neorenesansowy Stary
Dom Zdrojowy z 1889 roku, w którym mieści się pijalnia wody "Mieczysław". W jednym z
najstarszych polskich uzdrowisk w Krynicy-Zdrój znajduje się wybudowana w 1937 roku i do
dnia dzisiejszego niezmieniona kolej linowo-terenowa, którą można wyjechać na wznoszącą
się nad miastem Górę Parkową (732 m n.p.m.) Usytuowanie Góry Parkowej w centrum
Krynicy (koniec „deptaka”), otoczona pięknym parkiem zdrojowym z licznymi ścieżkami
spacerowymi przyciąga wielu turystów.

- Wierchomla Wielka - leży w Popradzkim Parku Krajobrazowym. Sąsiaduje z Wierchomlą
Małą, gdzie mieści się duży ośrodek narciarski - "Dwie Doliny Muszyna - Wierchomla".
W Wierchomli Wielkiej działa kopalnia piaskowca. Jest tu kilka nie eksploatowanych (12)
źródeł wód mineralnych (szczawy żelaziste i siarczane, m.in. Wierchomlanka). Najdłuższy
w Polsce czteroosobowy wyciąg krzesełkowy znajduje się właśnie w Wierchomli Małej. Ma

1600 metrów, znajduje się na zboczu Pustej Wielkiej.

- Kamienna - stara wieś łemkowska słynie z pszczelarstwa i Centrum Apiterapii.
W Kamiennej znajduje się Muzeum Pszczelarstwa. Kamianna – została odkryta i
rozpowszechniona przez Księdza dr Henryka Ostacha, wieloletniego proboszcza tej
miejscowości oraz Honorowego Prezesa Polskiego Związku Pszczelarskiego i to dzięki niemu
zyskała miano Miodowej Stolicy Polski.


Propozycje zwiedzania:
 • Zakopane
  • klasztor klarysek
  • Źródło św.Kingi
 • Nowy Sącz
  • skansen
 • Krynica Górska
  • pijalnia wód
  • wjazd kolejką szynową na Górę Parkową
 • Wierchomla Wlk.
  • wjazd wyciągiem krzesełkowym
 • Kamienna
  • Muzeum Pszczelarstwa
© 2010 Biuro Usług Turystycznych "TURYSTA". Corolla drupal theme. Prawa autorskie