Kanał Elbląski

- Kanał Elbląski - niewiele jest w Polsce zabytków techniki tak popularnych wśród turystów
– zwłaszcza zagranicznych, jak Kanał Elbląski (do 1945 r. – Kanał Oberlandzki). To unikalne
w skali światowej dzieło hydrotechniczne do dziś zadziwia prostotą i trwałością rozwiązań.
Co najważniejsze, pomimo upływu 140 już lat od momentu uruchomienia kanału, jest on
nadal sprawny.

- Katedra Św. Mikołaja -to jeden z najstarszych obiektów sakralnych w Elblągu. W surowym,
gotyckim wnętrzu kościoła można doświadczyć tchnienia przeszłości. Jest to świątynia
trzynawowa, halowa z dwuprzęsłowym prezbiterium. Na przestrzeni wieków była ona
kilkakrotnie przebudowywana m.in. po wielkim pożarze, który wybuchł w kwietniu 1777
roku w następstwie uderzenia piorunu a także po zniszczeniach, spowodowanych działaniami
wojennymi w lutym 1945 roku. eden z najwyższych obiektów sakralnych w Polsce (wysokość
wieży ok. 100m).Początki kościoła sięgają połowy XIII wieku, kiedy powstało prostokątne
prezbiterium i 5 przęseł korpusu.

- Muzeum Elbląskie powołano do życia uchwałą Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego
Roku Jubileuszowego Miasta Elbląga w dniu 24 marca 1954 r., który przejął na siebie cały
trud organizacji placówki. Jego zaczątkiem były odnalezione zbiory dawnego Muzeum
Miejskiego. Zabytki archeologiczne odnaleziono w Rakowie, natomiast w piwnicach
przedwojennego muzeum przy ul. Wigilijnej odkryto pozostałości dawnej kolekcji rzemiosła
artystycznego. W roku 1973 muzeum przeniosło się z kamieniczek przy ul. Wigilijnej do
budynku dawnego Gimnazjum. Przenosiny powiązane były z obchodami 500 - lecia urodzin
Mikołaja Kopernika. Natomiast w roku 1987 z okazji 750 - lecia miasta Elbląga oddano do
użytku Muzeum budynek tzw. Podzamcza. Obecne zbiory Muzeum to zarówno spuścizna po
przedwojennym Muzeum Miejskim, które zostało założone w roku 1864, jak również nabytki
i dary powojenne oraz zabytki pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych przez
elbląskie muzeum (m.in. z wikińskiej osady Truso, elbląskiego Starego Miasta, cmentarzyska
gockiego w Weklicach). Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zajmuje się
zbieraniem materiałów dotyczących historii miasta Elbląga i okolic.

- Brama targowa - jest jednym z symboli Elbląga, która po niedawnej renowacji odzyskała
swój dawny blask, z tym że wspaniałe jej zwieńczenie zostało utracone na zawsze w
trakcie działań wojennych w lutym 1945 roku. Stanowi fragment dawnych fortyfikacji
miejskich z XIV wieku. Z Brama Targową związana jest pewna legenda z czasów wojen
polsko-krzyżackich. Elbląski Piekarczyk w porę dostrzegł napastników. Przeciął łopatą
linę podtrzymująca bronę, która opadła i udaremniła Krzyżakom podstępne opanowanie
miasta. Od września 2006 r. przy Bramie stanął pomnik bohaterskiego Piekarczyka autorstwa
Waldemara Grabowieckiego.


Propozycje zwiedzania:
 • Kanał Elbląski
  • rejs po kanale
 • Elbląg
  • Katedra św.Mikołaja
  • Muzeum Elbląskie
  • Brama Targowa
 • Frombork
  • fortyfikacje
  • Wieża Kopernika
  • Wieża Dzwonna
  • Muzeum Kopernika
 • Kadyny
  • muzeum
  • obóz koncentracyjny
© 2010 Biuro Usług Turystycznych "TURYSTA". Corolla drupal theme. Prawa autorskie