Szlakiem orlich gniazd


Zamki w:
- Ojcowie - położony na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w centrum Ojcowa, był zamkiem warownym wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Obecnie zachowały się jedynie jego ruiny.

- Pieskowej Skale - Zamek po raz pierwszy wzmiankowany jest w dokumencie wydanym w 1315 roku przez Władysława Łokietka. W I połowie XIV wieku Kazimierz III Wielki wybudował tu zamek, element łańcuchów obronnych "Orlich Gniazd". Po potopie i pożarach odbudowano go jako siedzibę rodu Wielkopolskich w 1768 roku. W 1787 gościł w swych murach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po II wojnie światowej zamek w Pieskowej Skale przejął Skarb Państwa, po generalnej renowacji w latach 1950-1963 stał się on Oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.
- Rabsztynie i Ogrodzieńcu - Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej są dwa piękne Orle Gniazda a mianowicie ruiny w Ogrodzieńcu i Rabsztynie.
- Mirowie - zamek rycerski położony nieopodal wsi Mirów na Szlaku Orlich Gniazd. Do współczesnych czasów zachowały się fragmenty ścian, wieży mieszkalnej i wysokich baszt.
- Ostrężnik - o istnieniu zamku nie zachowały się niemal żadne informacje w kronikach. Według badań archeologicznych z lat 2000-2003 (Stanisław Kołodziejski) przypuszcza się, że zamek ten wzniesiono na początku XIV wieku prawdopodobnie z inicjatywy Jana Muskaty, biskupa i starosty krakowskiego. Brak późniejszych warstw kulturowych pozwala przypuszczać, że zamek mógł nie zostać ukończony lub był użytkowany bardzo krótko. Jedyna wzmianka historyczna pochodzi z rejestrów częstochowskich, gdzie jest mowa o tym, iż w Ostrężniku stoi "rudera wieży czy zamku". Nie wiadomo w jakich okolicznościach i kiedy zamek uległ zniszczeniu.
- Będzinie - przekształcenie drewnianego dworu w murowany zamek nastąpiło przypuszczalnie w pierwszej połowie XIV stulecia z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, zapewne w celu ochrony zachodniej granicy Polski - najbardziej wysunięty na zachód poza linię fortalicji kazimierzowskich odgrywać miał on kluczową rolę, przyjmując na siebie ciężar pierwszego uderzenia, również pierwszej obrony przed atakami ze strony Śląska oraz Państwa Czeskiego. Datę ostateczną ukształtowania się masywnej bryły zamku wyznacza wizyta najważniejszego człowieka ówczesnego świata, cesarza rzymskiego i króla czeskiego Karola V, który przybył z roboczą wizytą do Polski w roku 1364.
- Olsztynie - ruiny warownego zamku z XIV wieku wzniesionego na wzgórzu, wśród wapiennych skał przez Kazimierza Wielkiego, należał do nadgranicznych warowni małopolskich. Do naszych czasów zachowały się fragmenty murów obronnych.


Propozycje zwiedzania:
 • Zwiedzanie zamków w:
  • Ojcowie
  • Pieskowej skale
  • Rabsztynie
  • Ogrodzieńcu
  • Mirowie
  • Będzinie
  • Olsztynie
© 2010 Biuro Usług Turystycznych "TURYSTA". Corolla drupal theme. Prawa autorskie