Toruń – Malbork

Toruń – jest jednym z najstarszych miast polskich. Od 1992 Toruń jest stolicą diecezji toruńskiej.Zespół staromiejski Torunia jest jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. W 1997 został on wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Obejmuje Stare i Nowe Miasto, z zachowanym prawie bez zmian XIII-wiecznym układem urbanistycznym. Zabytki Torunia znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.

Golub Dobrzyń- powstał 15 maja 1951 roku przez połączenie miast Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą[2], leżących na przeciwległych brzegach Drwęcy. Przy czym Golub był miastem już w XIV w., chociaż dokładna data ustanowienia jego praw nie jest znana. Pierwszy dokument lokacyjny zaginął już w średniowieczu. Wznowił go wielki mistrz zakonu krzyżackiego Michał Küchmeister w roku 1421.
Malbork - miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Stolica powiatu malborskiego. Ślady osadnictwa w miejscu dzisiejszego Malborka datowane są na młodszą epokę kamienia, w pobliżu natrafiano także na relikty rzymskie. W XII i na początku XIII wieku Pomezania, na której leży Malbork, zamieszkana była dość gęsto jest na tamte czasy.
Propozycje zwiedzania:
 • Toruń
  • planetarium
  • Muzeum im. Kopernika
  • starówka
  • ruiny zamku krzyżackiego
 • Golub Dobrzyń
  • zamek Anny Wazówny
  • rezerwaty skalne
  • zamek biskupów Krakowskich
  • Jaskinia Raj
 • Malbork
  • zamek krzyżacki
© 2010 Biuro Usług Turystycznych "TURYSTA". Corolla drupal theme. Prawa autorskie