warning: Creating default object from empty value in /home/bestweb/ftp/turysta-jarocin.pl/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

wycieczki 1-dniowe

Krótkie wycieczki jednodniowe polecane głównie dla mniejszych dzieci i młodzieży szkolnej.

- Kaliska Starówka- jest to najstarsza część miasta lokacyjnego, założona w 1233 przez Henryka I Brodatego między 1253 a 1260 (prawdopodobnie w 1257) przez Bolesława Pobożnego, spalona w 1792, zburzona w 1914, odbudowana w jednolitym stylu architektonicznym. Znajduje się tu zespół cennych obiektów zabytkowych wpisany do rejestru zabytków w 1956. Budowę obecnego ratusza zakończono w 1925 r. Projekt nawiązuje do stylu renesansowego. Kaliski ratusz gościł w swych progach wielu sławnych ludzi m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydentów Rzeczypospolitej i wiele innych sław. Bazylika św. Józefa- początki sanktuarium św. Józefa sięgają roku 1670. Wówczas w sanktuarium miał zostać uzdrowiony – według wiernych, za przyczyną św. Józefa – chłop, mieszkaniec wsi Szulec, który w ramach wdzięczności ufundował obraz Świętej Rodziny, umieszczając go w kolegiacie. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej należy do najstarszych polskich placówek tego typu. W Kaliszu pierwsze próby utworzenia muzeum podjęto już w 1883 roku. W lipcu 1952 roku Muzeum otrzymało nową siedzibę przy Alei Wolności 27, skąd w 1953 roku przeniosło się na ul. T. Kościuszki 12. Po zakończeniu II wojny światowej przystąpiono do gromadzenia ocalałych eksponatów. Po dwóch latach intensywnych prac, w grudniu 1948 roku, udostępniono zwiedzającym pierwszą ekspozycję usystematyzowaną w cztery podstawowe działy: archeologiczno-historyczny, zniszczenia i odbudowy Kalisza po I wojnie światowej, zasłużonych Kaliszan i przyrodniczy.

- Międzyrzecki Rejon Umocniony to potężny system poniemieckich fortyfikacji, wybudowany w latach 30 tych XX w. na pograniczu niemiecko – polskim, stanowiący element tzw. wału wschodniego. Położony jest pomiędzy Odrą i Wartą i rozciąga na odcinku ok. 100 km. Pętla Boryszyńska składa się z wielu rozmaitych obiektów i tym samym stanowi najbardziej interesującą budowlę ogromnych fortyfikacji tworzących Międzyrzecki Rejon Umocniony. Oprócz zwiedzania schronów bojowych (bunkry) można zagłębić się w tajemniczy podziemny świat składający się z dworców, koszarów, maszynowni i warsztatów. Międzyrzecki Rejon Umocniony został zbudowany przed II Wojną Światową.
- Kaława - w Kaławie i w Boryszewie udostępnione są dla zwiedzających trasy turystyczne, które zwiedzać można tylko z przewodnikiem. Turyści zobaczyć mogą tu kopuły i wnętrza bunkrów, "zęby smoka" - betonowe słupy przeciwczołgowe oraz przejść się systemem podziemnych korytarzy. Jest to system umocnień wojskowych wybudowany przez Niemców w latach 1934-1944. Zespół połączonych podziemnymi korytarzami bunkrów, umocnień i urządzeń hydrotechnicznych należny do jednych z największych na świecie fortyfikacji tego typu.
- Łagów - w połowie XIV w. Łagów stał się własnością rycerskiego zakonu joannitów, który wkrótce przystąpił do budowy zamku, lokalizując go na wzgórzu morenowym na przesmyku między jeziorami: Trześniowskim od północy i Łagowskim od południa. U podnóża warowni powstała służebna osada rzemieślnicza, zabezpieczona murami obronnymi z dwoma bramami. W końcu XIV w. na zamku umieszczono komandorię joannicką.

- Licheń - historia sanktuarium wiąże się z małym obrazkiem Matki Bożej, który zawiesił w pobliskim lesie Tomasz Kłossowski, kowal z Izabelina. Obraz został przez niego umieszczony w kapliczce na sośnie w Lesie Grąblińskim, nieopodal Lichenia. Obrazek został namalowany prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku, przez nieznanego malarza, na modrzewiowej deseczce. Malowidło przedstawia popiersie Najświętszej Maryi Panny spoglądającej w dół, posiadającej na piersi rozpostartego orła białego w koronie. W centralnej części "starego" sanktuarium, znajduje się kościół pw. św. Doroty. Do tej świątyni przeniesiono słynący łaskami obraz Matki Bożej, który był w niej wystawiony, aż do 2006 roku, gdy przeniesiono go do bazyliki. W 2004, po dziesięciu latach prac, oddano do użytku monumentalną pięcionawową bazylikę z centralną kopułą. Jest to obecnie największa świątynia w Polsce, ósma w Europie i dwunasta na świecie.
- Konin - miasto na prawach powiatu położone w Dolinie Konińskiej nad rzeką Wartą, we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Siedziba powiatu konińskiego. W latach 1975–1998 stolica województwa konińskiego. Konin jest największym ośrodkiem przemysłowym Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Obecność złóż węgla brunatnego w pobliżu miasta zadecydowała o powstaniu Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów-Konin. W mieście znajduje się również jedyna w Polsce huta aluminium, która wykorzystuje znaczną część energii elektrycznej produkowanej przez konińskie elektrownie, z uwagi na energochłonność hutnictwa aluminium. W Koninie znajduje się port rzeczny łączący miasto z Morzem Bałtyckim.

- Antonin - Pałac myśliwski książąt Radziwiłłów w Antoninie zbudowany w latach 1822–1824. Pałac jest drewniany, oszalowany, na podmurówce, zbudowany na planie krzyża greckiego - korpus główny o kształcie oktagonalnym, do którego dobudowano cztery niższe skrzydła. Wokół rozległy park w stylu angielskim ze stawem i pomnikowymi drzewami. Na środku stawu, na wysepce, znajduje się wykonany z białego marmuru nagrobek córek Antoniego Radziwiłła - Fryderyki Heleny i Luizy.

- Ostrów Wlkp. – Muzeum istnieje od 1988 a działalność rozpoczęło niemal od zera. Ulokowane zostało w miejskim ratuszu. Gromadzi zbiory dotyczące historii miasta i powiatu, etnografii, historii harcerstwa w regionie. Trzy wystawy stałe (Ostrów do roku 1939, harcerstwo w Ostrowie w latach 1913-1949, "skarbczyk" zawierający głównie zbiory etnograficzne), wystawy czasowe. Bogaty zbiór starych pocztówek związanych z Ostrowem i powiatem.

- Lewków - Pałac Lipskich w Lewkowie – położony w zespole pałacowo-parkowym, wzniesiony w latach 1786–1791 odrestaurowany w latach 1972–1987, mieści Muzeum Wnętrz Pałacowych, oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

- Michałków - cywilne lotnisko sportowe używane przez Aeroklub Ostrowski. Utworzono je w 1954r. Lotnisko posiada nawierzchnię trawiastą. Na Lotnisku Michałków odbywają się zawody szybowcowe i spadochroniarskie rangi krajowej i międzynarodowej.

- Jasna Góra - zespół klasztorny zakonu paulinów , położony na wzgórzu Jasna Góra, którego nazwa pochodzi od nazwy klasztoru. zasiedlona została w 1382 roku przez OO. Paulinów, którym książę Władysław Opolczyk przekazał parafialny kościół Najświętszej Marii Panny. Dzięki darowiznom i fundacji Władysława II Jagiełły i jego żony Jadwigi w tym miejscu w 1393 wzniesiono klasztor. Zbudowane w latach 1620-1644 przez Władysława IV Wazę fortyfikacje uczyniły klasztor znaczącym ośrodkiem obronnym. W 1655 roku twierdza stawiła skuteczny opór wojskom szwedzkim Karola X Gustawa.
- Kaplica Matki Bożej - gotycka, w barokowym hebanowym ołtarzu umieszczony jest wsławiony wieloma cudami obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
- Aleje Najświętszej Maryi Panny - reprezentacyjna ulica Częstochowy, wiedzie od Kościoła św. Zygmunta do parków podjasnogórskich, łącząc tereny dawnych Starej i Nowej Częstochowy.
- Kościół św. Zygmunta - najstarszy kościół w Częstochowie, powstały w XIV wieku, trójnawowy z wydłużonym prezbiterium i jedną gotycką wieżą.
- Archikatedra św. Rodziny - Jeden z największych w Polsce, neogotycki kościół z początku XX w., usytuowany na Placu Jana Pawła II. Trójnawowy, bazylikowy budynek, z dwiema wieżami w elewacji frontowej oraz wieżyczką na sygnaturkę, ma 100 m długości.

Subskrybuje zawartość
© 2010 Biuro Usług Turystycznych "TURYSTA". Corolla drupal theme. Prawa autorskie