warning: Creating default object from empty value in /home/bestweb/ftp/turysta-jarocin.pl/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

wycieczki 3-dniowe

wycieczki 3-dniowe

rzymskokatolickie sanktuarium maryjne w Polsce, wybudowane jako votum za ocalenie
życia papieża Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981. Mieści się przy ul. Krzeptówki.
Jego głównym elementem jest kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej wzniesiony w latach
1987-1992. Świątynia została konsekrowana przez Jana Pawła II 7 czerwca 1997 w czasie
VI pielgrzymki do Polski. Obok kościoła znajduje się istniejąca od lat 50. XX wieku kaplica.
W niej umieszczona została figura Matki Bożej Fatimskiej ofiarowana przez prymasa Polski
kard. Stefana Wyszyńskiego. 21 października 1987 została ona ukoronowana przez papieża
Jana Pawła II na placu św. Piotra w Rzymie.

- Frombork – to miasteczko położone nad brzegiem Zalewu Wiślanego, nad krańcami niziny
Młynarskiej i Wysoczyzny Elbląskiej, pomiędzy rzekami Baudą i Narusą. Miasto założone
zostało około roku 1277. W roku 1926 Wzgórze Katedralne i miasto połączone zostały
administracyjnie. Frombork początkowo stanowił własność biskupów warmińskich, od roku
1320 należał do kapituły. We Fromborku przebywał Mikołaj Kopernik, który jako kanonik
kapituły warmińskiej żył i pracował na Wzgórzu Katedralnym niemal nieprzerwanie od roku
1510 do dnia swojej śmierci w maju 1543 roku. W roku 1946, podjęto decyzję o
zorganizowaniu Muzeum Mikołaja Kopernika. Muzeum to udostępniono zwiedzającym we
wrześniu 1948.

- Bitwa pod Grunwaldem - 15 lipca 1410 roku połączone wojska polsko-litewsko-rusko-
tatarskie - nazywane także wojskami sprzymierzonymi - (ok. 29 tys. zbrojnych) pod ogólnym
dowództwem Władysława Jagiełły odniosły zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi (ok. 21
tys. zbrojnych), dowodzonymi przez Ulricha von Jungingena. Bitwa pod Grunwaldem była
jedną z największych bitew średniowiecza i zapoczątkowała zmierzch potęgi Zakonu. Była to
jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy.
– Olsztyn - Muzeum Warmii i Mazur powstało w 1945 roku. Siedzibą jest XIV-wieczny
zamek gotycki, wybudowany dla administratora dóbr kapituły warmińskiej. W latach 1516-
1521 funkcję tę pełnił tu Mikołaj Kopernik. Muzeum gromadzi pamiątki z przeszłości
regionu z zakresu archeologii, historii i numizmatyki, sztuki dawnej i współczesnej, rzemiosła
artystycznego, piśmiennictwa, kultury ludowej. Niepowtarzalny charakter zbiorów tworzą
m.in. kolekcje: rzeźby gotyckiej, malarstwa religijnego Warmii, portretu holenderskiego,
wyrobów konwisarskich i ludwisarskich, grafiki współczesnej.

- Kłodzko - W obecnym stanie kłodzka twierdza jest najcenniejszym w Polsce zespołem
fortyfikacji XVII-XVIII wiecznych, będących klasycznym i unikatowym wzorem architektury
obronnej tego okresu. Stanowi ona bardzo skomplikowany układ militarny, który niezwykle
trudno sobie wyobrazić, a cóż dopiero opisać. W skład całego kompleksu wchodzą: Twierdza
Główna, fort posiłkowy Owcza Góra, obwarowania miejskie (dziś już tylko fragmentaryczne)
i umocnienia polowe. Największą atrakcją jest widok, jaki rozpościera się z Góry Zamkowej
na miasto i ziemię kłodzką z rysującymi się w oddali masywami Gór Stołowych oraz
Śnieżnika. Ponadto dla odważnych otwarto krótki odcinek labiryntu chodników minerskich o
długości ok. 1 km.

- Malbork - zamek krzyżacki jest trzyczęściową twierdzą obronną w stylu gotyckim. Jest
to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. W
1309 podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby wielkiego mistrza zakonu z Wenecji do
Malborka, który tym samym stał się stolicą Państwa Zakonnego. Od 1961 roku jest siedzibą
Muzeum Zamkowego. W 1997 roku zamek krzyżacki w Malborku został zapisany na liście
światowego dziedzictwa UNESCO.

Subskrybuje zawartość
© 2010 Biuro Usług Turystycznych "TURYSTA". Corolla drupal theme. Prawa autorskie